Skólaráð

Hlutverk

Samkvæmt grunnskólalögum skal starfa skólaráð við grunnskóla sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. 

Í 8. gr.laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir:

"Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.”

Mikilvægt er að fulltrúar nemenda, foreldra og starfsmanna í skólaráði séu í góðu sambandi við þá sem þeir eru fulltrúar fyrir og stuðli þannig að málefnalegri og uppbygglegri umræðu um skólastarfið á hverjum tíma.

Í skólaráði skólaárið 2018-2019 eru:

Fyrir hönd:

  • nemenda eru Karitas Embla Óðinsdóttir og Malen Valsdóttir
  • kennara eru Jakobína Gunnarsdóttir og Ólöf Linda Sigurðardóttir
  • skólastjóra er Eygló Aðalseinsdóttir
  • annars starfsfólks en kennara er Jóhanna Eiríksdóttir
  • foreldra eru Svava Gerður Magnúsdóttir og Páll Marinó Jónsson
  • grendarsamfélagsins er Valborg Jónsdóttir.