Leyfisbeiðni - rafrænt

Beiðni um leyfi í þrjá daga eða lengur

Mikilvægt er að halda leyfisbeiðnum í lágmarki svo nemendur missi sem minnst úr skóla. Verklagsreglur um skólasókn má sjá hér.

Leyfi í 1-2 daga er hægt að sækja um með símtali eða í tölvupósti til ritara: fask@skolar.fjardabyggd.is.

Foreldrar/forráðamenn þurfa að skila beiðni um leyfi frá skóla ef um þrjá eða fleiri daga er að ræða, a.m.k. viku fyrir áætlað leyfi.

Tímabundin undanþága frá skólasókn

Í  15. grein laga um grunnskóla frá 2011 segir eftirfarandi:

„Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur."

Við undirritun og innsendingu þessa eyðublaðs staðfestir forráðaaðili að hafa lesið þessa grein og að viðkomandi geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem hann / hún tekur sér á hendur.

captcha